Op. Dr. Yılmaz POLAT

                                ÖZGEÇMİŞ

1.1.      Adı Soyadı: Yılmaz POLAT

1.2.                      Doğum Yeri ve Tarihi: ELAZIĞ/ 07.02.1974

1.3.                      Eğitimi:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/  Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Fırat Üniversitesi

1999

Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi Kliniği

Ankara Dışkapı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2004

 

1.4.                      Çalıştığı Kurumlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr.

Elazığ Maden Sağlık Ocağı

1999-2000

Arş. Gör. Dr.  

Ankara Dışkapı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Uzman Dr.

Elazığ SSK Hastanesi

2004-2005

Uzman Dr.

Diyarbakır Asker Hastanesi

2005-2006

Uzman Dr.

Elazığ Harput Devlet Hastanesi

2006-2010

Uzman Dr.

Elazığ Özel MedicalPark Hastanesi

2010-2014

Uzman Dr.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü

2014-2015

Yrd. Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015-2016

Uzman Dr.

Özel Konya Anıt Hastanesi

2017-2020

Uzman Dr.

Özel Aksaray İnova Hastanesi

2020-2023

Uzman Dr.

Özel Büyükşehir Hastanesi

2023-

 

1.5.                      Aldığı Ödüller: Laparoskopik Cerrahide Güncellemeler 10 Ekim 2015. ELCD Samsun bölgesel toplantısı en iyi video yarışması 1. lik ödülü

1.6.                      Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

           Türk Cerrahi Derneği

           Ulusal Travma ve Cerrahi Derneği

           Ankara Cerrahi Derneği

           Elazığ Tabip Odası

           Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

           Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği

 

1.7.                      İdari Görevler:

Başhekim Yardımcısı, Elazığ Harput Devlet Hastanesi, Temmuz 2007–Mayıs 2010.

 

2.      YAYINLAR

2.1.                      İhtisas Tezinin Özeti: Özeti ektedir.

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: İntraabdominal Kitle Tanısı ile Opere Edilen Olguların Retrospektif Analizi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hülagü Kargıcı.

2.2.                      İhtisas Tezinden Yayımlanmış Makaleler

2.2.1.    Ulusal veya uluslar arası dergilerde

2.2.2.    Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri 

2.3.                      İhtisas Tezi dışında Yayımlanmış Makaleler

2.3.1.       Ulusal veya uluslar arası dergilerde

Uluslar arası dergilerde

2.3.1.1. Sözen, S., Aziret, M., Bali, İ., Emir, S., Ülgen,Polat Y., Binnetoğlu, K., ...& Çetinkünar, S. (2015). The Effect of Curcumin on an Animal Intestinal Ischemia/Reperfusion Model for Bacterial Translocation and Inflammatory Response. International Surgery, 100(11), 1352-1359.

2.3.1.2.A. Ebru Sarer, Fahri Yetişir,  Muhittin Aygar , Hasan Zafer Acar,Yılmaz Polat, Gokhan Osmanoglu.Intra-abdominal Pressure Monitoring in Open Abdomen Management with Dynamic Abdominal Closure.Indian J Surg (2016). doi:10.1007/s12262-016-1491-0

2.3.1.3. Yetışır F, Şarer AE, Acar HZ,Polat Y, Osmanoglu G, Aygar M, Ciftciler AE, Parlak O. Laparoscopic Treatment of Type III Mirizzi Syndrome by T-Tube Drainage.Case Rep Surg. 2016;2016:1030358. doi: 10.1155/2016/1030358.

 2.3.1.4.Sözen S, Kanat BH, Kanat Z, Bali I,Polat Y. Effective conservative treatment of                   umbilical pilonidal sinus disease: Silver nitrate? Salt?Ann Ital Chir. 2015;86:450-5. 

2.3.1.5.Suleyman Cetinkunar, Serhat Tokgoz, Bulent Caglar Bilgin, Hasan Erdem, Recep Aktimur, Serpil Can, Huseyin Serkan Erol, Atilla Isgoren, Selim Sozen,Yilmaz Polat: The effect of silymarin on hepatic regeneration after partial hepatectomy: is silymarin effective in hepatic regeneration? Int J Clin Exp Med 2015;8(2):2578-2585

2.3.1.6.Dirican, A., Baskiran, A., Dogan, M., Ates, M., Soyer, V., Sarici, B., Ozdemir, F.,Polat, Y.,& Yilmaz, S. (2015). Evaluation of Potential Donors in Living Donor Liver Transplantation. Transplantation proceedings47(5), 1315–1318. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.04.045

2.3.1.7.Abdullah Oguz,Murat Kapan, Ibrahim Kaplan, Ulas Alabalık, Burak Veli Ulger, Omer Uslukaya, Ahmet Turkoglu,Yılmaz Polat:The effects of sulforaphane on the liver and remote organ damage in hepatic ischemia-reperfusion model formed with pringle maneuver in rats. International Journal of Surgery (2015), doi: 10.1016/j.ijsu.2015.04.049.

2.3.1.8. Kanat BH, Özkan Z, Bozan MB,Polat Y et al. The Comparison Of Elective Repair Versus Emergency Surgery In The Elderly Patients With Ventral Hernia. Deu Med J 2018; 32(1): 15–21.

2.3.1.9.Saim Berçin, Yasir Furkan Çağın, Yılmaz Polat.Cause of Acute Mechanical Intestinal Obstruction in a young patient who does not have operational history: Phytobezoar case presentation. Causapedia

 Ulusal dergilerde

2.3.1.1 Karaca, O.,& Polat, Y. (2021). Efficacy of ultrasound-guided bilateral erector spinae plane block for postoperative analgesia in laparoscopic sleeve gastrectomy. A retrospective cohort study . Annals of Medical Research27(10), 2719–2725. Retrieved from https://www.annalsmedres.org/index.php/aomr/article/view/990

2.3.1.2.Polat Yılmaz. "Bir Cerrahın Endoskopi Deneyimi: 8453 Olgunun Değerlendirilmesi." International Journal of Basic and Clinical Medicine 3.1 (2015).

2.3.1.3. Çetinkünar S, Aktimur R,  Yaylak F,Polat Y, Yıldırım  K: The Comparison of Laparoscopic and Conventional Surgery for Colorectal Cancers: Evaluation of the Initial Experience. Eur J Endosc Laparosc Surg 2014;1(3):114-119 

2.3.1.4.POLAT Yılmaz, et al. "Tiroidektomi Olgularımızın Retrospektif Analizi." Bozok Tıp Dergisi 5.3 (2015): 33-36.

2.3.1.5.Polat Yılmaz, and Bekir Sarıcık. "CAN BE USED THE NYLON CABLE TIE AS SETON IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FISTULAS? Komplike fistüllerin tedavisinde naylon kablo bağı seton olarak kullanılabilirmi?." JOURNAL OF SURGICAL ARTS/Cerrahi Sanatlar Dergisi 8.2 (2014): 48-50.

 2.3.1.6. Keskin İ,Polat Y, Duran E, Çetinkünar S, Zorlu M: Pilonidal sinüs olgularında dört farklı cerrahi tekniğin karşılaştırılması Dicle Tip Dergisi2014;41(3):558-563.

 2.3.1.7.POLAT Yilmaz, and Erdem KINACI. "Comparison of Intra corporeal Knot-tying Suture and Hem-o-lok Clip for Closure of Appendix Stump in Laparoscopic Appendectomy: A Retrospective Study." Age (years) 35.15.5: 15-77.

 2.3.1.8. Yalavaç A, Kılıçaslan L, Büyükaşık O, Celep B, Polat Y, Kargıcı H: Tıkanma ikteri oluşturulan ratlarda melatoninin karaciğer üzerine olan etkileri. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 2004; 2 (6): 55-8.

 2.3.1.9.  Tahta S, Polat Y, Büyükaşık O, Yalavaç A, Bülbül S, Kargıcı H, Inguinal herni onarımında, total ekstraperitoneal laparoskopik herniorafi ile lichtenstein tension-free tekniklerinin karşılaştırılması. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 2004; 2 (6): 45-9. 

2.3.1.10. Büyükaşık O, Yalavaç A, Kılıçarslan L,Polat Y, Kaya G, Kargıcı H. Rektal prolapsus tedavisinde cerrahi tercih ve tedavide yeni girişimlerin yeri. Dirim Aylık Tıp Dergisi, 2004;79(1): 20-5

2.3.2.    Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

 Uluslar arası

2.3.2.1. Sarıcık B, Duran E, Erbas İ,Polat Y: A rare complication of antikoagulant therapy simulating duodenal tumor. The 49th Congress of the European Society for Surgical Research May 21-24, 2014, Budapest, Hungary. 

2.3.2.2. Dirican A, Başkıran A, Doğan M., Ateş M, Soyer V, Sarici B,Polat Y, Özdemir F, Yılmaz S: Canlı vericili karaciğer naklinde donör uygunluğu ve elenme sebepleri. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi 2014, Bodrum, Türkiye. 

Ulusal                 

2.3.2.3. Yılmaz Polat, Sertaç Usta, Koray Karabulut. Akut batının nadir bir nedeni; Spontan HCC rüptürü. . 20. ulusal  Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.4. Koray Karabulut, Sertaç Usta,Yılmaz Polat, Hakan Artaş, Asude Aksoy, Mehmet Hamdi Sakarya. Kolon Tümörünün Karaciğer Metastazında ALPPS Yöntemi; Olgu Sunumu. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.5. Yılmaz Polat, Sertaç Usta, Koray Karabulut, Mikail Kılınç, Hilal Türkben Polat. Nadir Görülen Mide Obstrüksiyonu Nedeni; İntihar Amaçlı Kesici Alet Yutulması. 20. ulusal  Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.6. Burhan Hakan Kanat, Fatih Erol, Mesut Yur, Fadlı Doğan, Mehmet Buğra Bozan, Zeynep Özkan,Yılmaz Polat, Selim Sözen. Geriatrik Hastalarda İnsizyonel Herni Cerrahisinde Acil ve Elektif Olguların Karşılaştırılması. 20. ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.7. Yılmaz Polat, Sertaç Usta, Koray Karabulut .ERCP İle yerleştirilen stent migrasyonuna bağlı ince barsak perforasyonu. 20. ulusal  Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.8. Koray Karabulut, Ünal Bakal, Saadet Akarsu, Ahmet Kürşad Poyraz, Sertaç Usta,Yılmaz Polat, Ahmet Kazez. Altı Aylık Bebekte Multidisipliner Yaklaşımla Tedavi Edilen Hepatoblastom, Olgu Sunumu. 20. ulusal  Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.9. Yılmaz Polat, Sertaç Usta, Koray Karabulut: Bariatrik Cerrahide Port Yeri Kanamalarını Nasıl Önleyebiliriz? 20. ulusal  Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

 2.3.2.10. Koray Karabulut, Leyla Kılıç, Sertaç Usta,Yılmaz Polat, Hakan Artaş. Rektum Tümörünün Senkron Bilobar Karaciğer Metastazında Portal Ven Embolizasyonu Sonrası "Önce Karaciğer" Yaklaşımı; Olgu Sunumu. 20. ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya

2.3.2.11. Polat Y, Denk A:  An important cause of masses in the neck: Cervical tuberculous      lymphadenitis. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Mayıs 2014, Antalya, Türkiye.

2.3.2.12. Bercin S, Sarıcık B,Polat Y, Çelik M: Operasyon öyküsü olmayan genç bir hastada akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni: Fitobezoar olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya,Türkiye.

2.3.2.13. Sarıcık B,Polat Y, Bercin S: Splenik ve basısı sonucu hipersplenizmi yol açan     dev paraganglioma. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya,Türkiye.

2.3.2.14. Bercin S,Polat Y, Sarıcık B, Çelik M:  Jejunal divertikül perforasyonu: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya,Türkiye.

2.3.2.15. Sümer F, Kayaalp C,Polat Y, Ertuğrul İ, Karagül S. Polikistik karaciğer hastalığında mini-laparaskopik fenestrasyon ve transgastrik spesmen çıkartılması. 12. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya,Türkiye.

2.3.2.16. Kayaalp C,  Sümer F,Polat Y, Kutlu R. Pankreatikoduodenektomi rezeksiyonu sırasında oluşan superiormezenterik ven defektinin otojen peritoneal greft ile kapatılması. 12. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, Nisan 2014, Antalya,Türkiye

2.3.3.     Diğer Yayınlar

2.3.1.1. Sümer F, Kayaalp C,Polat Y, Ertuğrul İ, Karagül S. Polikistik karaciğer hastalığında mini-laparaskopik fenestrasyon ve transgastrik spesmen çıkartılması. Interventional Medicine& Applied Science, Vol. 8 (2), pp. 89–92 (2016)

2.3.1.2. Kayaalp C, Sumer F,Polat Y, Kutlu R. Autologous Peritoneum Graft Repair of a Superior Mesenteric Vein Defect During Pancreaticoduodenectomy.Cureus. 2015 Oct 2;7(10):e340. doi: 10.7759/cureus.340.

 

2.3.1.3.Mustafa KOÇa,b, Yılmaz POLATc, Mehmet ÇELİKb Brucellar Breast Abscess as A Rare Complication of Human Brucellosis: Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings: Case Report.Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016;24(1):86-8doi: 10.5336/caserep.2014-42973

 2.3.3.4.Polat Y, Polat HT, Çetinkünar S, Altınsoy HB, Sözen S: Gastrik Trikobezoar.Int J Basic Clin Med 2015;3(1):46-8

 2.3.3.5. Bercin S,Polat Y, Sarıcık B, Çelik M:  Jejunal divertikül perforasyonu: olgu sunumu. Causa pedia 2014;3: 668.

2.3.3.6.Polat Y, Altinsoy, H. B., Polat, H. T., Kanat, B. H., Sözen, S.,& Dal, M. B. (2016). Superior vena cava syndrome caused by a benign intrathoracic goiter. Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), 5(4).

 2.3.3.7. Erkan T,Polat Y, Ozgen M, Karaoğlu A. Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case report.Tumor 2008 Jul-Aug;94(4):596-9.

2.3.3.8. Buyukasik O,Polat Y, Osmanoğlu CG, Kargici H. A Life-threatening multilocalized hidradenitis suppurativa case. Medscape general medicine 2005 oct 20;7(4):19.

2.3.3.9. Bercin S, Çağın YF,Polat Y. Operasyon öyküsü olmayan genç bir hastada akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni:Fitobezoar. CausaPedia 2015;4:1080

Katıldığı Kongre, sempozyumlar ve kurslar:

1. Bariatric Metabolik Cerrahi Derneği 1. Bölgesel Sempozyumu 4-5 Haziran 2016, Malatya.

 

2. ELCD Elazığ Bölgesel Toplantısı. 28 Mayıs 2016, Elazığ.

 

3. Türk Obezite Cerrahisi Derneği’nin 1. Bölgesel Toplantısı ve 2. Bahar Okulu. 6 Mayıs 2016, Elazığ.

 

4. Participated in the advanced course “new perspectıves in hepatobiliary and pancreatic surgery” organısed in strasbourg from december 17-19, 2015

 

5. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Türk& Japon Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Günleri. Hepatosellüler Kanser Kursu. 29 Ekim 2015, İstanbul

 

6. ELCD Samsun Bölgesel Toplantısı "Laparoskopik Cerrahide Güncellemeler" 10 Ekim 2015, Samsun.

7. “3.Türk-Alman Transplantasyon Sempozyumu ve Cerrahi Yenilikler” “2. Malatya Karaciğer Nakli Günleri” 11-12 Eylül 2015, Malatya.

 

8. Karaciğer Nakli Eğitimi, Fellowship Programı. Malatya İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nakil Enstitüsü, Nisan 2014- Nisan 2015 Malatya.

9. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, 15-26 Aralık 2014,Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ.

10. HPB Elazığ Bölgesel Toplantısı 22 Kasım 2014, Elazığ.

11. Cerrahide Zor Yara Yönetimi ve Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Kursu-2013,Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Diyarbakır.

 12. Meme Kanseri Bilinçdirme Ayı nedeniyle halka yönelik Meme Kanseri Semineri, 3 Ekim 2013, Elazığ.

 13.İlk Yardım Semineri, 19 Mart 2013, Elazığ.

 14. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012, İzmir.

 15. SILS Eğitim Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010, İzmir.

 16. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010, Ankara.

 17. Organ Bağışı Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008, Diyarbakır.

 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya.

 19. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi Sertifikasyon Eğitimi- 21.06.2006- 21.07.2006, Erzurum.

 20. HÜTBAT 3. Ulusal Cerrahi Acil Sorunlar Öğrenci Kursu 2004, Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi, Ankara.

 21.Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.

 22. Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi – 2004, Ankara

 23.Karaciğer Tümörleri ve Tedavisi – 2004, Ankara

 İntraabdominal Kitle Tanısıyla Opere Edilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi

      

Özet

          İntraabdominal kitle tanımı, genel cerrahi kliniklerinde sık kullanılmasına rağmen literatürde kullanımı yaygın değildir. Çünkü tanım çok açık değildir. Abdominal kitle saptanan ve orjini tam olarak saptanamayan olgular intraabdominal kitle ön tanısıyla opere edilmektedir. Bu çalışmada intrabdominal ön tanısıyla opere edilen hastaların retrospektif  analiz sonuçları sunulmuştur.

         SSK Ankara Eğitim Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği’inde 1998-2003 yılları arasında intraabdominal kitle ön tanısıyla opere edilen ve daha önce histopatolojik tanısı olmayan 56 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların preoperatif laboratuar  bulguları ve görüntüleme sonuçları, operasyon bulguları ve postoperatif patoloji sonuçları analiz edildi.

         Çalışmaya alınan 56 hastanın 24’ü erkek, 32 ‘si kadındı. En genç hasta 20, en yaşlı hasta 73 yaşındaydı. Ortalama yaş 50.1 olarak saptandı. En sık başvuru nedenleri; 36 hastada (%64.3) karın ağrısı, 14 hastada(%25) karında şişlik ve 6 hastada(%10.7) kilo kaybı idi. Yirmi farklı tipte histopatolojik tanı konuldu. Postoperatif histopatolojik inceleme sonucunda olguların 33’ünün (%59.1) malign, 23’ünün (%40.9) benign olduğu saptandı.  Malign olgular içinde adenokanserler 13 olgu ile en sık saptanan kitleler iken, ikinci sırada 10 olgu ile liposarkomlar saptandı. Adenokanserlerin 8’i(%61.5)  inoperabl olarak değerlendirildi. Bu olgular ileri evre GİS kaynaklı tümörlerdi. En sık rastlanan benign lezyon karaciğer dışı kist hidatik olarak saptandı.

         Sonuç olarak; çok sayıda histopatolojik tipi bulunan intraabdominal kitlelerin kesin tanısı çoğu zaman postoperatif patolojik incelemelerle konabilmektedir. Uygun ve kaliteli çekilmiş görüntüleme yöntemleri ile doğru tanı oranı arttırılabilir. Nüksün olmaması için küratif cerrahi uygulanmalı ve preoperatif cerrahi hazırlık ona göre yapılmalıdır.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hülagü KARGICI

YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR 

2.3.3. Atıf Yapılan Yayınlar

2.3.3.4. Erkan T,Polat Y, Ozgen M, Karaoğlu A. Primary mucinous adenocarcinoma of appendix treated with chemotherapy and radiotherapy: a case report.Tumor 2008 Jul-Aug;94(4):596-9.

Atıflar:

  1. Primary Appendiceal Mucinous AdenocarcinomaPrativa Kumari Behera , Pramod Kumar Rath, Rabiratna Panda, Sanghamitra Satpathi andRajan Behera .Ispat General Hospital, Rourkela, India

 

  1. Mucinous adenocarcinoma of the appendix Rauf Shaikh, Khursheed A. Samo, Aun Ali,Summaya Saeed, Amjad Siraj Memon Surgical Unit-V, Dow University of Health Sciences, Civil Hospital, Karachi.

 

  1.  Dunkerton S, Pankhania NK, Johnson C, Gelbaya T (2014) Combined Mucinous Cystadenoma and Carcinoid Tumour of the Appendix with Coexistent Features of an Endometrioma: A Case Report. Obstet Gynecol Int J 1(1): 00002. DOI: 10.15406/ogij.2014.01.00002

 

  1. perimenopozal anormal uterin kanama olan bir hastada tespit edilen primer odağı belirlenemeyen müsinöz adenokars‹nom olgusu Dr. Müjdegül Zayıfoğlu Karaca,Dr. Oğuz Devrim Yardımcı, Dr. Eralp Bafler, Dr. Serap Akbay, Dr. Gülnur Gürel, Dr. Tayfun Güngör. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2013-1, Sayfa 15-17


2.3.3.5. Buyukasik O,Polat Y, Osmanoğlu CG, Kargici H. A Life-threatening multilocalized hidradenitis suppurativa case. Medscape general medicine 2005 oct 20;7(4):19.

Atıflar:

1.    Atypical Hidradenitis Suppurativa Involving the Posterior Neck and Occiput

Zain U. Syed, MD; Iltefat H. Hamzavi, MDArch Dermatol. 2011;147(11):1343-1344. doi:10.1001/archdermatol.2011.329.

 

2.    Cutaneous Infarction Under IL-12/23 p40 Inhibition: A Cautionary Note

Dan Lipsker, MD, PhD; Virginie Lutz, MDArch Dermatol. 2011;147(11):1344-1345. doi:10.1001/archdermatol.2011.318.

 

3.    Atypical Cellular Neurothekeoma in a Pregnant Woman

Ashley E. Gullett, MD; Laura P. Jimenez-Quintero, MD; Victor G. Prieto, MD, PhD; Doina Ivan, MDArch Dermatol. 2011;147(11):1342-1343. doi:10.1001/archdermatol.2011.333.

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ BİRİMLER