Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Polikliniği akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen branştır.

Polikliniğimizde; tanı ve tedavi için gerekli zamanlarda radyolojik görüntüleme tetkikleri, laboratuvar testleri ve solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Alerjik nedenlere bağlı gelişen rahatsızlıklarda da cilt testi uygulaması yapılmaktadır.  Göğüs polikliniğimiz sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri konusunda da hastalara yardımcı olmaktadır.

Alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, uykuda oluşan solunum sıkıntısı, öksürük ve göğüs ağrısı, sırt ağrısı, hırıltılı solunum, balgam, horlama, nefes darlığı, terleme, ateş yüksekliği, iştahsızlık, kilo kaybı gibi hastalıklar göğüs polikliniğimizde takip ve tedavi edilmektedir.

 • Covid-19 Tanı ve Tedavisi
 • Post Covid-19 Sendromu (Covid-19 Hastalığı Uzun Dönem Takibi)
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Rahatsızlığı)
 • Amfizem
 • Asteım ve Allerjik Rahatsızlıklar
 • Bronşektazi
 • Pulmoner Trombo Emboli (Akciğerde Pıhtı)
 • Tüberküloz
 • Plörezi (Akciğer Zarında Sıvı Toplanması)
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Plevral Efüzyon (Akciğerde Sıvı Toplanması)
 • Cpap ve Bpap Tedavileri
 • Kronik Solunum Yetmezliği Tedavisi
 • Kronik Öksürük Tanı ve Tedavisi
 • Göğüs Yoğun Bakım

Tıbbi Kadromuz