Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır.

Polikliniğimizde; idrar oluşumunu sağlayan böbreklerden, idrarın atılımına kadar olan üriner sistem denilen  üreter, mesane prostat ve idrar kanalı hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

 • LOKAL ANESTEZİ İLE SÜNNET (AİLE YANINDA UYUTMADAN)
 • BİPOLEP-HOLEP KAPALI PROSTAT OPERASYONLARI
 • ŞİŞİRİLEBİLİR 3 PARÇALI PENİL PROTEZ OPERASYONLARI
 • ESWT TEDAVİSİ(İLAÇSIZ-AMELİYATSIZ SERTLEŞME TEDAVİSİ)
 • PEYRONİ HASTALIĞI TEDAVİSİ(ESWT-ENJEKSİYON TEDAVİSİ)
 • PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI)
 • FLEKSİBLE URS-LAZER İLE BÖBREK TAŞI OPERASYONU  (RIRS)
 • ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİ
 • KONYA ' DA İLK KRONİK PROSTATİTTE ENJEKSİYON TEDAVİSİ
 • MESANE TÜMÖRÜ ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
 • BÖBREK TÜMÖRÜ AMELİYATLARI
 • ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ
 • ESWL (BÖBREK TAŞINI AMELİYATSIZ KIRMA)
 • MİKRO VARİKOSELEKTOMİ
 • ÜRETRA DARLIĞI ENDOSKOPİK VE STENT TAKILMASI
 • BÖBREK KİSTİ PERKÜTAN PONKSİYON VE TEDAVİSİ
 • KONYA'DA İLK THERMOTERAPİ (ANESTESİSİZ POLİKLİNİK ŞARTLARINDA PROSTAT OPERASYONU )
 • İDRAR KAÇIRMA AMELİYATLARI TOT-TVT
 • KONDİLOM TEDAVİSİ (GENİTAL SİĞİL)
 • İNMEMİŞ TESTİS OPERASYON VE TEDAVİLERİ

Tıbbi Kadromuz