Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır.

Polikliniğimizde; idrar oluşumunu sağlayan böbreklerden, idrarın atılımına kadar olan üriner sistem denilen  üreter, mesane prostat ve idrar kanalı hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

 • Böbrek Taşı Cerrahisi
 • Taş kırma (ESWL)
 • İdrar Kaçırma 
 • Çocuk Ürolojisi
 • Böbrek, Mesane, Prostat Kanserleri
 • Üretra Darlıkları
 • Ultrason eşliğinde çoklu prostat biyopsisi
 • Ultrason eşliğinde perkütan böbrek kisti tedavisi
 • Kronik Prostatit’te Enjeksiyon Tedavisi
 • Sünnet (Lokal ve Genel anestezi ile)
 • Şişirilebilir Penil Protez Cerrahisi
 • Endoskopik Prostat Cerrahisi
 • Endoskopik Üreter Taşı Cerrahisi

Tıbbi Kadromuz