Lütfen Bekleyiniz...
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı

 
 
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Ekim 2017 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00 da 
Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Selçuklu/KONYA adresinde aşağıdaki gündem dâhilinde 
yapılacaktır.			
 

Ortaklarımızın genel kurula teşriflerini bekliyoruz.


GÜNDEM
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2016 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi,
4- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilmeleri,
5- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, süresi ve huzur hakkının belirlenmesi
6- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, süresi ve huzur hakkının belirlenmesi,
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış.
 
 
Bu duyuru TTK'nun 414.maddesi gereği yapılmıştır.